Skip to content

klub Čokoholik

Všeobecné obchodné podmienky 

Čokoholik klub

je program prevádzkovaný spoločnosťou ZEUS, s.r.o, Nám SNP 13, Bratislava 814 99, IČO: 35 711 973 (ďalej len ako „spoločnosť“) pre zákazníkov nakupujúcich čokoládu, ďalšie tovary a služby na stránke www.cokolady.sk, jeho cieľom je podpora maloobchodného obratu a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Členstvo v ČOKOHOLIK klube vytvára pre zákazníka možnosť na základe evidovaných maloobchodných nákupov v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako „VOP“) vybrať si z viacerých foriem odmeny poskytovanej členom ČOKOHOLIK klubu.

Členstvo v ČOKOHOLIK klube

Účasť v programe ČOKOHOLIK klub (ďalej len „členstvo v ČOKOHOLIK klube“ alebo len „členstvo“) môže nadobudnúť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom na území Slovenskej republiky. Podmienkou nadobudnutia členstva je:

Riadne a pravdivé vyplnenie registrácie na stranke www.cokolady.sk . Na základe úspešnej registrácie bude zákazníkovy zaslaný potvrdzjúci email o jeho účte, na ktorého základe je zákazník oprávnený okamžite začať zbierať body.

Spoločnosť si vyhradzuje právo neakceptovať registrácie so zjavne nesprávne alebo neúplne uvedenými údajmi. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nesprávnym alebo neúplným vyplnením registrácie.

Zneužívanie systému

V prípade že príde k úmyselnému zneužívaniu systému má predávajúci právo odobrať body a kupóny nakupujúcemu, a zároveň zrušiť jeho objednávku. Pokiaľ sa bude jednať o opakovanú situáciu, môže mu byť dofakturovaný rozdiel v cene.

Zbieranie bodov

Zbieranie bodov je možné viacerými spôsobmi:

  • Nákupom tovaru, 2 body za nákup 1€ bez DPH.
  • Bonus za prvú registraciu s objednávkou 20 bodov.
  • Zdielanie produktu na platforme Facebook 15 bodov (max. 1x týždenne) 

Čerpanie nazbieraných bodov

Aktuálny zoznam dostupných odmien (na základe nazbieraných bodov) nájde registrovaný zákazník na svojom účte.

Body nevyčerpané do 6 mesiacov od posledného nákupu prepadávaju ako nevyužité.

Štandardné odmeny

Čokoholik 6€ ZĽAVA (min obj. 15€)   – Cena v bodoch 500
 
Čokoholik 14€ ZĽAVA (min obj. 30€) – Cena v bodoch 1000
 
Čokoholik 30€ ZĽAVA (min obj. 60€) – Cena v bodoch 2000
 

Akciové odmeny

Aktuálne nie sú dostupné žiadne akciové odmeny.

Nenašli ste odpoveď?