výzvy v dodávateľskom reťazci kakaa spochybňujú účinnosť Európskej regulácie proti odlesňovaniu (EUDR).

loggin1

Najprv však burza ….

Zdá sa, že za posledné dni sa výraznejšie ustálila cena bôbov na približne 8500 dolárov za metrickú tonu.  Pravidelne je vidieť osciláciu medzi 8000 až 8800 dolárov. Počasie v západnej Afrike sa ustálilo, a koniec sezóny by mohol byť trochu optimistickejší ako sa predpokladalo. 
 

Predpovedná spoločnosť Maxar Technologies uviedla, že kakaové plodiny budú naďalej rásť uprostred „početných prehánok a priaznivej vlhkosti pôdy“. Okrem toho sa pozornosť sústreďuje na pozitívnejší výhľad na nadchádzajúcu sezónu, očakáva sa, že produkcia z Pobrežia Slonoviny sa v Zbere začínajúcom v októbri zotaví, a dosiahne 2 milióny ton*. 

(*z predpokladaných len 1.61 milión ton, v sučasnom zbere Okt-Júl )

Lepšie poveternostné podmienky v západnej Afrike by mali zvýšiť výnosy kakaa v regióne, čo je však negatívne pre ceny. Kakaoví farmári na Pobreží Slonoviny uviedli, že sa vrátili na svoje polia po utíchnutí silných dažďov, a farmári v Ghane hlásili, že nedávne dažde zlepšili úroveň vlhkosti pôdy a zvýšili produkciu kakaových strukov.

EUDR ….

 Dňa 5. júna Retailer Cocoa Collaboration (RCC) zverejnila najnovšie výsledky hodnotenia obchodníkov, ktoré odhaľujú nedostatok pokroku v oblasti udržateľnosti a etických snáh. Správa zdôrazňuje, že zatiaľ čo prichádzajúca Európska regulácia proti odlesňovaniu (EUDR) podnecuje úsilie o dosledovateľnosť v dodávateľskom reťazci bôbov, súčasne existujú nedostatky pri riešení chudoby a detskej práce v tomto sektore, najmä v nepriamom dodávateľskom reťazci.

Ceny bôbov vystúpili na bezprecedentnú úroveň, čo ovplyvňuje trhy po celom svete. Stúpajúce náklady, spôsobené slabými úrodami v kľúčových producentských regiónoch, vedú globálny trh s kakaom do nebezpečnej situácie.

„Hoci je nádej, že sa tieto zvýšené trhové ceny nakoniec dostanú aj ku kakaových farmárom, existuje riziko, že pokrok pri riešení environmentálnych a sociálnych problémov by mohol byť zastavený alebo dokonca zvrátený, v snahe obchodníkov získať vysoko kvalitné dodávky,“ hovorí Holly Cooper, autorka správy.

V reakcii na tieto zistenia, zdôrazňujú mimovládne organizácie Mighty Earth a VOICE Network potrebu urgentne riešiť „kritické“ problémy, a zaviesť prahovú hodnotu pre minimálny očakávaný výkon. Nepriamy dodávateľský reťazec je stredobodom mnohých z týchto problémov. Mimovládne organizácie identifikovali, že 12 zo 17 kritických problémov, na ktoré všetci obchodníci nereagovali, súvisí s potrebami nepriamych dodávateľských reťazcov.

Lepšia dosledovateľnosť kakaových bôbov, ale je dôveryhodná?

Prichádzajúca regulácia EUDR podnecuje zlepšenie dosledovateľnosti bôbov. Priemerný podiel priamych dodávok kakaovej suroviny obchodníka, ktoré je možné sledovať až po farmu, dosiahol v roku 2023 71 %, čo je nárast o 19 percentuálnych bodov z 52 % v roku 2022. Okrem toho, tretina obchodníkov, ktorí sa zúčastnili na dotazníku RCC, uviedla „takmer úplnú sledovateľnosť ich priameho dodávateľského reťazca,“ uviedlo RCC.

„Určite došlo k významnému pokroku v oblasti sledovateľnosti v priamych dodávateľských reťazcoch, a očakáva sa, že sa bude ďalej zvyšovať aj v roku 2024,“ hovorí Cooperová.

Avšak, zatiaľ čo správa RCC zistila určité zlepšenia v sledovateľnosti dodávateľského reťazca, toto platí len pre priame dodávateľské reťazce. Hoci je to pozitívne, „je to iný príbeh, pokiaľ ide o kakao z nepriamych zdrojov,“ hovorí.

Nepriame dodávateľské reťazce sú „rizikové miesta pre environmentálne a ľudskoprávne otázky“, potvrdzuje správa. Nepriame aktivity v dodávateľských reťazcoch kakaa spôsobujú, že obchodníci sa vyhýbajú nákupu kakaovej suroviny priamo od farmárov. Namiesto toho ju získavajú z iného zdroja.

Keďže väčšina udržateľných záväzkov a environmentálnych opatrení sa týka priamych obchodných snáh, nepriame obchodovanie padá pod radar a riskuje ohrozenie väčšej časti dodávateľského reťazca obchodníkov. Ľudskoprávne zneužívanie a odlesňovanie, môžu preto existovať vo významnom podiele dodávateľských reťazcov kakaa, uvádza správa.

Žiadny obchodník nedosiahol takmer úplnú sledovateľnosť na farmu v roku 2022. Len o rok neskôr, v roku 2023, traja obchodníci uviedli, že viac ako 95 % priameho dodávateľského reťazca je možné sledovať až po kakaové farmy. Avšak stále existuje významný nedostatok dosledovateľnosti v nepriamom dodávateľskom reťazci.

V roku 2023 bol priemerný podiel nepriamych dodávok bôbov u obchodníka, ktoré je možné sledovať až po farmu, 22 %. Hoci je to nárast o 13 percentuálnych bodov z 9 % v roku 2022, je potrebné urobiť viac. „Tento nedostatok dosledovateľnosti znamená, že sektor má významné slepé miesta v schopnosti porozumieť, a riešiť riziká udržateľnosti v dodávateľskom reťazci kakaových bôbov“ hovorí Cooperová.

loggin2

 

UDRŽATEĽNÉ A ETICKÉ SNAHY STAGNUJÚ

Správa zistila, že pokrok v oblasti odlesňovania súvisiaceho s kakaom nie je taký rozsiahly, ako by mohli najprv naznačovať záväzky a politiky nulového odlesňovania. Hoci sú tieto záväzky platné pre väčšinu obchodníkov, sú väčšinou obmedzené na určité geografické oblasti a môžu vylúčiť premenu pôdy zo svojich cieľov. Výzvy, aby obchodníci preukázali, že kakao je bez odlesňovania alebo konverzie viac ako 75 % objemu, sú zásadnou otázkou, ktorá si vyžaduje konanie.

Kritické ľudské práva zostávajú súčasťou globálnych dodávateľských reťazcov kakaa, vrátane neúspechu odstrániť detskú prácu a platiť farmárom živobytie. „Problémy s detskou prácou nie sú dostatočne identifikované, odstránené ani predchádzané,“ uvádza správa.

Systémy monitorovania a nápravy detskej práce (CLMRS) sú kľúčovým nástrojom dostupným pre obchodníkov na boj proti detskej práci. Avšak správa RCC zistila, že len päť obchodníkov, ktorí boli dotazovaní, uviedlo údaje o používaní CLMRS. Žiaden z týchto obchodníkov neuviedol, že používal CLMRS vo svojich nepriamych dodávateľských reťazcoch. Tým sa podľa RCC zvyšuje „veľmi významné riziko výskytu detskej práce“.

Chudoba a nedostatok životného príjmu zostávajú významnými problémami v sektore kakaa. Traja obchodníci uviedli, že len 10 % alebo menej z nich dostáva živobytie. Dvaja najlepší obchodníci majú len o niečo viac ako 50 % svojich priamych farmárov, ktorí dostávajú živobytie. Štatistiky v nepriamom dodávateľskom reťazci boli ešte horšie. Len jeden obchodník uviedol, že poskytuje životné mzdy farmárom vo svojom nepriamom dodávateľskom reťazci, ale to bolo len pre 51 % farmárov.

KAKAO NIE JE PRIPRAVENÉ NA ZÁKONY O ODLESŇOVANÍ

Neschopnosť konať v oblasti iniciatív udržateľnosti v nepriamom dodávateľskom reťazci spochybňuje účinnosť nadchádzajúcej regulácie EUDR. „Obchodníci získavajú až 97 % svojho kakaa nepriamo, takže celkovo sektor ešte nie je pripravený na EUDR,“ hovorí Cooperová.

Napriek legislatíve, ktorá posilňuje transparentnosť a zodpovednosť dodávateľského reťazca, sú opatrenia menej robustné, ako by vyžadoval kakaový priemysel. „Stále chýbajú politiky a záväzky, ktoré by pokrývali nepriamy dodávateľský reťazec, čo znamená, že významná časť kakaa na trhu EÚ je vysoko riziková,“ podrobne vysvetľuje Cooperová.

OKAMŽITÉ PRIORITY PRE KAKAO

RCC identifikovala okamžité priority a stanovila štyri kľúčové odporúčania v správe:
„Po prvé, obchodníci musia zahrnúť nepriamy dodávateľský reťazec do svojich záväzkov a opatrení v oblasti udržateľnosti, pretože práve tu je najväčšie riziko odlesňovania,“ hovorí Cooperová.

Popri tomto obchodníci musia zabezpečiť, aby ich záväzky proti odlesňovaniu boli upravené tak, aby pokrývali všetky možné zdroje a relevantné príčiny odlesňovania a zároveň zahrnuli obmedzenia na premenu pôdy.

Treťou kľúčovou prioritou je riešenie a reportovanie pokroku pri odstraňovaní detskej práce v dodávateľských reťazcoch. „Nakoniec, je nevyhnutné, aby obchodníci zabezpečili, že všetci pestovatelia kakaa dostávajú životný príjem,“ dodáva Cooperová.