Akadémie Callebaut v Belgicku

Už ste navštívli Akademiu Callebaut v srci čokoládového sveta? Nazrite s nami za dvere tejto jedinečnej inštitúcie pri príležitosti našej 15-tej návštevy.