Za čokoládou cez oceán

Vypravili sme sa cez oceán za jednou z navzácnejších čokolád na svete. Jej príbeh je búrlivý, od diktatúry cez revolúciu, od ostnatého drátu po slobodu, taká je KUBA.