Smerujeme k nedostatku kakaa?

madox_0_extream_weather_at_ivory_coastglobal_warming_hyperreali_73878ddb-bad0-4744-ae3f-fb32b81eb80b

Ťažké a nadpriemerne výdatné dažde, v posledných troch až šiestich mesiacoch, v hlavných krajinách produkujúcich kakaové bôby v Západnej Afrike – Pobrežie Slonoviny, Ghana, Nigéria a Kamerun – by mohli mať významné dôsledky pre čokoládový priemysel, v následku nedostatku jeho hlavnej suroviny. Túto informáciu poskytuje Everstream Analytics, spoločnosť ktorá hodnotí riziká, a poskytuje prediktívne informácie o dodávateľskom reťazci pre rôzne odvetvia.

Kakaovník na optimálny rast potrebuje pravidelné zrážky, s občasným vystavením slnečnému žiareniu. Neobvykle vysoký objem a intenzita dažďov, spôsobili rozsiahle opadanie kvetov, ktoré by sa inak po 22 týždňoch vyvinuli do kakaových strukov. Okrem toho sa zrýchlilo šírenie plesňovej choroby nazvanej čierny struk, ktorá spôsobuje hnilobu vyspelých kakaových strukov, a už zničila desatinu minuloročného kakaového zberu v Ghane.

Zosilňujúce sa problémy so zásobovaním, spôsobené škodami na úrode v dôsledku dažďov, výskytom ochorení, a možným nedostatkom pracovnej sily v dôsledku nesplatenia, ohrozujú globálny zásobovací reťazec kakaa. Výrobcovia čokolády a cukroviniek, ktorí závisia od produkcie bôbov, už začali zvyšovať ceny pre spotrebiteľov, v dôsledku týchto problémov so zásobovaním.

Nepriaznivé podmienky na pestovanie v Západnej Afrike, ohrozujú produkciu bôbov. Od marca do októbra, má Západná Afrika svoju hlavnú sezónu pestovania bôbov, ktorá je nasledovaná zberom od novembra do februára. Nedávna sezóna v Pobreží Slonoviny, najväčšom producentovi kakaa, bola najdaždivejšia v tomto storočí. Impozantné množstvo zrážok, prevýšilo úrovne pozorované počas druhého a tretieho najdaždivejšieho obdobia v posledných dvoch desaťročiach. Tie sa odohrali v rokoch 2010 a 2014. Toto obdobie bolo výnimočné skorými, a pretrvávajúcimi anomálnymi dažďami, čím sa zvýšilo riziko plesňových ochorení a chorôb, čo priamo ovplyvňuje kvalitu a množstvo produkcie kakaových bôbov.

Uprostred prerušení výroby v najväčšom regióne produkcie kakaa sa očakáva tretí po sebe idúci globálny deficit kakaa. V sezóne 2022-23 bol zaznamenaný deficit vo výške 146 000 metrických ton, a vzhľadom na zhoršujúce sa podmienky, sa očakáva jeho prekročenie. Vzhľadom na všeobecné trendy inflácie, už spotrebitelia v Európe a USA za posledné dva roky videli zvýšenie cien čokoládových výrobkov o 13 % a 20 %. Zatiaľ čo dopyt po čokoláde zostáva silný v najväčších spotrebiteľských krajinách, napriek neustálym zvyšovaniam cien v posledných rokoch, ďalší tlak z globálneho nedostatku cukru ovplyvnil odvetvie v tomto roku. Výrobcovia ako Hershey a Mondelez, už oznámili zvýšenia cien na spotrebiteľskej úrovni pre niektoré svoje produkty, na vyváženie nafúknutých nákladov na výrobu.

Pre obe spoločnosti, sa zvýšenie cien stretlo so znížením objemov predaja čokolády a predpovedí rastu. Aj vo Švajčiarsku, najväčšej spotrebiteľskej krajine čokolády na osobu, kúpna sila spotrebiteľov klesla. Kakaový procesor a výrobca čokolády Barry Callebaut AG zo Švajčiarska a Belgicka oznámil v máji, pred letnými dopadmi počasia, že objemy predaja klesli takmer o 3 % v priebehu roka do daného dátumu. Nová vlna výziev v produkcií bôbov sa očakáva, že vyvolá nevídané zvýšenia cien, a s nimi nárast súťaže o spotrebiteľské výdavky medzi vlastnými značkami. Vzhľadom na to, že čokoládové výrobky sú vo veľkej miere vnímané ako potešenie, nie ako nevyhnutnosť, súťaž v oblasti vlastných značiek bola historicky nízka. V Európe tvoria vlastné značky 37,8 % z celkového objemu predaja, pričom najvyššia penetrácia je na trhoch v Španielsku 47%, Nemecku 41% a Holandsku 40%. To sa obvykle nevzťahuje na čokoládové výrobky, keďže spotrebitelia sú ochotní zaplatiť prirážku za značkový výrobok pre špeciálne produkty. V roku 2022 tvorili vlastné značky čokoládových výrobkov iba 2,7% z maloobchodného trhu v USA, zatiaľ čo vlastné značky mliečnych výrobkov tvoria 62% predaja. Avšak nevídané zvýšenie cien kakaa v tomto roku otvorilo cestu pre lacnejšie, vlastné značky čokolády, aby prenikli na trh a prilákali nový záujem spotrebiteľov. V USA rástli predaje vlastných značiek čokolády k 30. júnu medziročne o 9%. Mnohí očakávajú, že tento trend bude pokračovať s celosvetovými predpoveďami o ročnej kumulatívnej mierke rastu (CAGR), pre vlastné značky v rozpätí rokov 2023-2030.

V dôsledku výrobných výziev, dodávky bôbov do prístavov v Cote d’Ivoire, už v tejto sezóne zaostávajú o 16%. Exportéri uvádzajú potrebu 150 000 ton kakaových bôbov, aby sa mohli vyhnúť nedodržaniu svojich zmlúv. Regulátory kakaových bôbov v krajine už zrušili výnimku na skladovania( maximalne skladové objemy bôbov u pestovateľa), čo im dáva výhodu pred obchodníkmi, a umožňuje skladovanie bôbov nad rámec ich zmluvného povolenia. Tento rok by táto výnimka pravdepodobne postavila dodávateľov kakaa do pozície, kde by neboli schopní splniť svoje záväzky.

Avšak je pravdepodobné, že to tiež spôsobí rýchlejšie dopady na koncových spotrebiteľov, pretože čokoládové výrobky závisia od mletia, ako neoddeliteľnej súčasti spracovania na konečné použitie. Ak by iné produkujúce krajiny ako Ghana alebo Nigéria zaviedli podobné protokoly, účinky na odvetvie čokolády a cukroviniek by sa zosilnili. Hoci by to ovplyvnilo obidve značky a vlastné značky, tieto druhé prevádzkujú menšie dávky a boli by menej zraniteľné voči poklesu dodávok. Navyše, El Nino hrozí extrémnym suchom v západnej Afrike, čo by mohlo ovplyvniť nasledujúcu úrodu kakaa a predĺžiť termíny dodávok bôbov.

Jon Davis, hlavný meteorológ v spoločnosti Everstream Analytics.